dimecres, 12 de maig de 2010

tema 4

1. Sobre el "LLibre Blanc: L'educació en l'entorn audiovisual" és interessant que t'informis sobre què és el CAC (Consell de l'Audiovisual de Catalunya) i en llegeixis la introducció i les conclusions. Al teu bloc, destaca, de les vint conclusions que s'hi presenten, les tres que et semblen més interessants des de la perspectiva de l'escola.


11. Per a la indústria audiovisual, els nens i nenes són uns consumidors especialment llaminers i fàcils de manipular, la qual cosa es posa en relleu en les campanyes mediàtiques i publicitàries que acompanyen la programació televisiva en general.

17. S'observa un divorci entre la televisió i l'escola resumible en els punts següents:
•Els valors que ha de transmetre l'educació no són els que apareixen i es fomenten a través de la televisió.
•La inèrcia de la pedagogia tradicional no subministra mètodes adequats al nou entorn audiovisual.
•El consum il·limitat de televisió inevitablement deixarà poc temps per a l'estudi o per al descans nocturn.

18. La superació d'aquest divorci hauria de tenir en compte una bona educació en comunicació audiovisual; s'entén per educació audiovisual el plantejament de dos objectius inseparables:
•Ensenyar als nens i nenes a comprendre i a expressar- se en el llenguatge audiovisual.
•Formar-los per tal que sàpiguen dialogar críticament amb la realitat audiovisual i dosificar-la racionalment.


2. Llegeix el "Manifest per l'educació en comunicació" i enllaça'l des del teu bloc fent-ne un breu comentari.

Manifest per l'educació en comunicació

En aquest manifest podem observar la visió de canvi que a mantingut la nostra societat en els últims anys, on el domini i la culturització de la tecnologia son complementaries del coneixement i de la informació. Però indispensables per poder entendre el món on vivim. Hem d'educar els infants en la complexitat d'aquest món, ja que com diu el manifest ens intenten fer veure el món molt simple i no és pas així.
El manifest marca deu línies d'actuació que són les següents:
1.Projecte educatiu d'innovació.
2.Dotació tecnològica audiovisual.
3.Programes de formació del professorat i assesorament als centres educatius.
4.Convenis de col·laboració entre els mitjans comunicació.
5.Material didàctic per a l'Educació en comunicació.
6.Professionals de la comunicació.
7.Utilització i aprofitament dels diversos recursos infraestructurals de comunicació.
8.Figura de l'educomunicador.
9.Nous models comunicatius.
10.Consells educatius en els mitjans de comunicació.

3. Fes una síntesi de la recomanació que fa el Parlament Europeu en relació amb la creació d'una assignatura sobre "educació mediàtica" i comenta'n els avantatges i els inconvenients que comportaria.

El parlament europeu aprova una recomanació sobre la creació d'una assignatura sobre "educació mediàtica". La idea des del parlament és de la creació d'una assignatura pluridisciplinària que tracti diferents matèries i gran part de l'assignatura es fonamenti en la pràctica.
Com diu la eurodiputada que a portat aquest recomanació a votació faltaria un gran desenvolupament d'infraestructures a les escoles per part de poder arribar a tots els infants i crec que aquest fet no seria del tot fàcil de desenvolupar i poder portar a terme. Tot i això com sempre els educadors ens em caracteritzat per treure idees del no res, així que trobo que és una bona recomanació aquest assignatura per tal de desenvolupar a l'escola amb els infants.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada